HỘI THI ĐỌC SÁCH

Tài liệu đính kèm: Tải về

Cùng với các hoạt động của thư viện “Ngày đọc sách gia đình” với các hoạt động đa dạng, phong phú và hấp dẫn sẽ giúp học sinh nhận thức tầm quan trọng của việc đọc sách; Thúc đẩy và khuyến khích xây dựng thói quen đọc và kỹ năng đọc của học sinh và giáo viên toàn trường; tạo sự hứng thú và tham gia của học sinh trong giờ học đọc tại thư viện và lớp học bằng cách vận dụng các phương pháp đọc. Tăng cường nhận thức của cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc đọc sách và tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh tham gia vào các hoạt động khuyến đọc cùng con, cháu và góp phần duy trì hoạt động bền vững của thư viện

Bài viết liên quan