Hội Nghị CB-CC-VC năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Nghĩa Trung

Chiều ngày 26/9/2018, Trường Tiểu học Nghĩa Trung tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2018-2019. Đây là năm đầu tiên sau khi sáp nhập từ hai trường TH Nghĩa Trung sô 1 và 2 thành trường TH Nghĩa Trung và đây cũng là dịp để nhà trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và đề ra mục tiêu, biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đây cũng là dịp để tập thể CB-GV-NV nhà trường được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường một cách dân chủ, công khai

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Xuân Hoàn-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích đạt được và hạn chế tồn tại các hoạt động của nhà trường trong năm học 2017-2018, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể của nhà trường trong năm học 2018-2019.

Tiếp theo, Hội nghị được nghe báo cáo của đ/c Lê Thị Tuyết- Chủ tịch Công đoàn, nhà trường, tổng hợp ý kiến từ đoàn viên, lao động trong đơn vị.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2017-2018 của Ban TTND. Các quy chế, nội quy của nhà trường cũng đã được thông qua tại Hội nghị. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Tại Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm có 3 đồng chí: (Đ/c Thân Thị Vân, Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Nguyễn Thu Hồng)

100% CB-CC-VC nhà trường đã biểu quyết nhất trí cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Hội nghị CB-CC-VC năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Nghĩa Trung đã thành công tốt đẹp. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường, tập thể cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Nghĩa Trung tin tưởng vào một năm học mới với nhiều thành công mới.

Người viết: Phan Văn Thuận

Bài viết liên quan