HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Ngày 21/12/2017 cùng với tổ chức ngày Hội đọc gia đình và thi đọc của học sinh, nhà trường đã tổ chức hoạt động trải nghiệm Hội chợ quê trong đó học sinh đem sản phẩm của gia đình để học bán hàng, tổ chức làm các loại bánh truyền thống của quê hương như bánh chưng. bánh trôi nước...đã được các em tham gia thực sự sôi nổi

Bài viết liên quan